A SCDX Fontefría desenvolve as seguintes actividades deportivas:

  • Equipo de competición de piragüismo de augas tranquilas. Dese os sete anos.
  • Cursos de iniciación e perfeccionamento con monitores titulados.
  • Aluguer de material náutico: piraguas individuais ou dobres, barcas de pedais…
  • Paseos polo encoro das Cunchas en piragua (2 h.- 3 h.)
  • Cursos e excursións en piragua para grupos, colectivos, casas de turismo rural, colexios…

Todas as actividades inclúen chalecos salvavidas e seguro de actividade. Ademáis as excursións e paseos están acompañadas de monitor. Formar parte do equipo de competición e os cursos de iniciación e perfeccionamento inclúen tamén a correspondente ficha federativa.

IMPORTANTE: É preciso saber nadar para poder realizar actividades acuáticas, así o esixen os regulamentos da RFEP.